Kedélytünetek jegyzéke

A kedélytünetek jegyzéke segít minket a lelkiállapotunknak megfelelő, problémánk megoldását szolgáló Bach viágesszencia kiválasztásában. 

Kedélytünetek jegyzéke:

Függő:
Függ mások véleményétől - kis ezerjófű, kékgyökér, vörösfenyő
 

Elutasító:
Semmit sem tud elutasítani – kis ezerjófű
Elutasítja saját magát – vadalma, vörösfenyő
Minden idegen dolgot elutasít – bükkfa
 

Eltéríthető:
Könnyen eltéríthető a figyelme, hogy elnyomja a belső feszültséget – apróbojtorján
Fél, hogy lemarad valamiről – egynyári szikárka
 

Kikapcsolni:
Nehezen tud kikapcsolni - vasfű, fehér vadgesztenye
 

Undor:
Piszoktól és az izzadságtól – vadalma
 

Figyelmetlen:
Mintha lélekben máshol lenne, állandóan ugyanazzal a gondolattal foglalkozik - olajfa
Ábrándozik – erdei iszalag
Hajlamos a töprengésre – jerikói lonc
 

Mérges:
Mert mások nem osztják a véleményét – vasfű, bortermő szőlő
Mert minden túl lassan megy – nebáncsvirág
Mások butasága miatt könnyen begurul – bükkfa
 

Mérgelődik:
Saját magán bosszankodik – vörösfenyő, erdei fenyő
A sorsán mérgelődik – fehér fűz
Mások miatt mérgelődik – bükkfa
 

Agresszív:
Magyal, nebáncsvirág, fehér fűz
 

Sejtelmek:
Komor sejtelmei vannak – rezgő nyárfa
 

Elfogadás:
Képtelen elfogadni magát – vörösfenyő
Képtelen elfogadni másokat – bükkfa, bortermő szőlő
Képtelen elfogadni a saját sorsát – fehér fűz
 

Egyedüllét:
Nem szeretne egyedül lenni – apróbojtorján, kék, katángkóró, hangafű
Egyedül szeretne lenni –erdei iszalag, nebáncsvirág, békaliliom
 

Rémálmok:
Rossz élmények miatt – molyhos napvirág, ernyős madártej
Bűntudat miatt – erdei fenyő
Tisztázatlan okokból – rezgő nyárfa
 

Elismertség:
Vágyik az elismertségre – kék katángkóró, vörösfenyő
 

Túl alkalmazkodó:
Mert vesztesnek érzi magát – vörösfenyő
Konfliktustól való félelem miatt – apróbojtorján
Mert nem tud nemet mondani – kis ezerjófű
 

Feszült:
Feszültnek érzi magát – kék katángkóró, nebáncsvirág, forrásvíz, vasfű, bortermő szőlő
 

Félelem:
Konkrét dolgoktól vagy helyzetektől – sárga bohócvirág
Hogy másokat megsért –kis ezerjófű
Hogy másokkal vagy önmagával tesz valamit – cseresznyeszilva
Az elutasítástól – kis ezerjófű, vörösfenyő
Fertőzéstől – vadalma
Baklövéstől – vörösfenyő
Zajtól – sárga bohócvirág
Emberi gyengeségtől – sárga bohócvirág, vörösfenyő
Kiborulástól – rezgő nyárfa
Hogy elveszíti az önkontrollt – cseresznyeszilva
Sikertelenségtől – vörösfenyő
Halálfélelem – molyhos napvirág
Veszélyes helyzetekben – molyhos napvirág
Konfliktusoktól – apróbojtorján
Másokért – vörös vadgesztenye
Tisztázatlan félelem – rezgő nyárfa
Mindentől – sárga bohócvirág
 

Motiváció hiánya:
Gyengének és motiválatlannak érzi magát – gyertyán, vörösfenyő, vadmustár, olajfa, vadrózsa
 

Munka:
Nem képes otthagyni a munkát – forrásvíz
Nehezen tudja elkezdeni a munkát – vadalma, gyertyán
 

Arrogáns:
Ilyennek tűnik, mert a másik tartózkodó – békaliliom
Tehetetlennek tart másokat – bükkfa, forrásvíz, bortermő szőlő
 

Heves:
Hamar felfortyan – magyal, nebáncsvirág
 

Erőszakos:
Kék katángkóró, hangafű, vasfű
 

Felad:
Nehezére esik feladni – tölgy
Hajlamos hamar feladni – őszi tárnics, vörösfenyő, erdei rozsnok
Hajlamos saját magát feladni – vadrózsa
 

Izgatott:
Hamar felizgatja magát – bükkfa, magyal, nebáncsvirág
 

Figyelem:
Figyelemre vágyás – kék katángkóró, hangafű
 

Feláldozó:
Túlságosan feláldozza magát másokért – kis ezerjófű, kék katángkóró
 

Elhalasztani:
Hajlamos halogatni a munkát – gyertyán
Hajlamos halogatni a döntéseket – kékgyökér, vörösfenyő
 

Kihasználni:
Könnyen kihasználható – kis ezerjófű
Kihasználva érzi magát – kék katángkóró
 

Parancsoló:
Nem tűr ellentmondást – bortermő szőlő
Misszionáriusi meggyőződés miatt – vasfű
 

Bagatellizálni:
A saját problémáit mások előtt – apróbojtorján
A saját teljesítményét – vörösfenyő
 

Befolyásolni:
Hajlamos befolyásolni másokat – kék katángkóró, vasfű, bortermő szőlő
 

Befolyásolható:
Mert nem tud nemet mondani – kis ezerjófű
Mert érzelmileg el akar szakadni – dió
Mert nem biztos a véleményében – kékgyökér, egynyári szikárka
Mert nem biztos a teljesítményében – kékgyökér, egynyári szikárka
Mert nem biztos a teljesítményében - vörösfenyő
Minden figyelemelterelésért hálás – apróbojtorján
 

Terhelhető:
Már nem érzi munkaképesnek magát, mert teljesen kimerült – gyertyán, olajfa
Mert kétségbeesett – szelídgesztenye
 

Sértődött:
Mert hiányzik mások köszönete – kék katángkóró
Mert mellőzöttnek érzi magát – kék katángkóró, fehér fűz
Sértett hiúságból – hangafű
 

Károsult:
Állandóan úgy érzi, hogy megrövidítették – kék katángkóró, fehér fűz
 

Beszennyezett:
Úgy érzi, hogy kívül-belül beszennyezték – vadalma
 

Aggódó:
Mások jólétéért – kék katángkóró, vörös vadgesztenye
Főleg a saját jólétéért – hangafű, forrásvíz
Apróságok miatt – vadalma
 

Tudálékos:
Bortermő szőlő
 

Gyámkodni:
Megpróbál gyámkodni mások felett – kék katángkóró, vasfű, bortermő, szőlő
 

Leblokkolt:
Úgy érzi, hogy leblokkolt – jerikói lonc, ernyős madártej
 

 

Gonosz:
Magyal
 

Depresszív:
Nehézségek és vereségek esetén – őszi tárnics
Tisztázatlan ok miatt – vadmustár, vadrózsa
Bűntudat miatt – erdei fenyő
Mert értelmetlennek tűnik az élet – erdei rozsnok
Mert minden reménytelennek tűnik - európai sülzanót
Mert nem tud dönteni – egynyári szikárka
 

Elkeseredett – fehér fűz
Mert mindig vesztesnek érzi magát – vörösfenyő
Mert nem tud elszakadni a negatív vagy szomorú emlékektől – jerikói lonc, ernyős madártej
A szeretett ember vagy állat elvesztése miatt – ernyős madártej
 

Diplomatikus:
Kevésbé vagy nem diplomatikus mert túl türelmetlen – nebáncsvirág
Mert túl közvetlen – forrásvíz, bortermő szőlő
 

Fegyelem:
Túl kemény és élhetetlen – forrásvíz, bortermő szőlő
 

Bedilizés:
Fél, hogy bedilizik – cseresznyeszilva
 

Kitartás:
Kevésbé kitartó – őszi tárnics, egynyári szikárka, erdei rozsnok
Nehezen adja fel – tölgy, forrásvíz, vasfű
 

Érvényesülni:
Nehezen tud érvényesülni, mert nem bízik a saját véleményében – kékgyökér
Mert nem szereti a konfliktusokat – apróbojtorján
Mert semmit sem mer tenni – vörösfenyő
Fél, hogy megsért másokat – kis ezerjófű
Mert semmit sem tud elutasítani, mindig érvényesülni akar – kis ezerjófű
Nincs tekintettel másokra – bortermő szőlő
Óvatos és körültekintő – kék katángkóró
 

Egoista:
Kék katángkóró, hangafű
 

Becsvágyó:
Túl becsvágyó – forrásvíz, vasfű, bortermő szőlő
Túl kevéssé becsvágyó – erdei iszalag, vadrózsa
 

Önfejű:
Kék katángkóró, forrásvíz, vasfű, bortermő szőlő
 

Féltékeny:
Kék katángkóró, magyal
 

Magányos:
Magányosnak érzi magát – kék katángkóró, hangafű
Viselkedése miatt válik magányossá – vadalma, hangafű, nebáncsvirág, vadmustár, békaliliom
 

Utálat:
Piszok és izzadság miatt – vadalma
 

Nyomorult:
Nyomorultul érzi magát – erdei iszalag, gyertyán, vadmustár, olajfa, fehér fűz
 

Érzékeny:
Kritikára – kis ezerjófű, vörösfenyő
Lármára, zajra – rezgő nyárfa, sárga bohócvirág
Külső befolyásokra – apróbojtorján, kis ezerjófű, magyal, dió
Veszekedésre – apróbojtorján, sárga bohócvirág
Apróságok miatt – vadalma
 

Bátortalan:
Hamar elbátortalanodik, ha nehézségek merülnek fel – szilfa, őszi tárnics, fehér fűz
Minden újdonság miatt – vörösfenyő
 

Döntés:
Nehezen tud dönteni, de nem kér tanácsot – egynyári szikárka
Kér tanácsot – kékgyökér
Ha érzelmi elszakadással járhat – dió
Mert hiányzik a belső ”irány” – erdei rozsnok
 

Rémült:
Nehezen tud ellazulni – nebáncsvirág, forrásvíz, vasfű
 

Csalódott:
Ha a várt köszönet elmarad – kék katángkóró
Mert többet várt az élettől – fehér fűz
Sikertelenségek miatt – őszi tárnics
 

Kifáraszt:
Kérdésekkel kifáraszt másokat – kékgyökér
 

Elpirul:
Könnyen elpirul – vörösfenyő, sárga bohócvirág
 

Kimerült:
Hosszú betegség vagy stressz miatt – olajfa
A megszokás és a hétköznapok miatt – gyertyán
A kevés pihenés miatt – nebáncsvirág, vasfű
Mert mindig mindennek tökéletesnek kell lennie – erdei fenyő, forrásvíz
Mert egy különleges feladatot kell teljesíteni – szilfa
Rezignáltság érzése miatt – vadrózsa
 

Fanatikus:
Vadalma, forrásvíz, vasfű
 

Örömtelen:
Örömtelennek érzi magát, mert hajlamos szemrehányásokat tenni magának – erdei fenyő
Mert mindig másokról gondoskodik – kék katángkóró, vörös vadgesztenye
Túl szigorú önfegyelem miatt – forrásvíz
Mert nem látja az élete értelmét – erdei rozsnok
 

Barátok:
Nehezen talál barátokat, mert túl megbízhatatlan – egynyári szikárka
Mert midig rendelkezni akar – bortermő szőlő
Mert állandóan „misszionáriuskodik” – vasfű
Mert túl sokat kritizál – bükkfa
Mert csak önmagáról beszél – hangafű
Mert túl megközelíthetetlennek tűnik – békaliliom
Mert félénk és bátortalan – vörösfenyő, sárga bohócvirág
 

Frusztrált:
Könnyen frusztrálttá válik – magyal, nebáncsvirág, erdei rozsnok, fehér, fűz
 

Gyenge emlékezet:
Semmit sem tud megjegyezni – fehér vadgesztenye rügye, erdei iszalag, olajfa
 

Gondolatok:
Mindig forognak a gondolatai – fehér vadgesztenye
Rest, lusta gondolkodni – gyertyán
Hirtelen – egynyári szikárka
Negatív gondolatok másokról – bükkfa, magyal
Negatív gondolatok önmagáról – vörösfenyő, erdei fenyő
Negatív gondolatok a jövőről – őszi tárnics, fehér fűz
Kínzó gondolatok, ha egyedül van – apróbojtorján
Ábrándos gondolatok – erdei iszalag
A gondolatok a múltban időznek – jerikói lonc
 

Gondolatok forognak:
A gondolatok úgy forognak, mint egy körhintában, és nem hagynak kikapcsolni – fehér vadgesztenye
 

Gyűlölködő:
Magyal
 

Gátlásos:
Másokkal szemben – vörösfenyő, sárga bohócvirág, békaliliom
 

Higgadtság:
Higgadtság hiánya intolerancia miatt – bükkfa
Türelmetlenség és kapkodás miatt – nebáncsvirág
Félelmek miatt – sárga bohócvirág, molyhos napvirág
Misszionárius túlbuzgóság miatt – vasfű
 

Ingerült: könnyen begurul – magyal, nebáncsvirág
 

Lelkiismeretes:
Hamar rossz lesz a lelkiismerete – erdei fenyő
 

Közönyös:
Emberekkel és helyzetekkel szemben mert túl rezignált – vadrózsa
Reménytelenség miatt – európai sülzanót
Kimerültség miatt – olajfamert a gondolatai a jövőben járnak – erdei iszalag
Mert a gondolatok a múlt körül forognak – jerikói lonc
Mert elkeseredett – fehér fűz
Mert csak magával van elfoglalva – hangafű
 

Kegyetlen:
Az emberekhez és az állatokhoz – magyal, bortermő szőlő
 

Jólelkű:
Túl jólelkű, hagyja magát kihasználni – kis ezerjófű
 

Harmóniára van szüksége:
Nem akar másoknak fájdalmat okozni – kis ezerjófű
Veszekedéskor fizikailag rosszul érzi magát – apróbojtorján
 

Gyűlöletérzés:
Hamar gyűlölködik – magyal, fehér fűz
 

Honvágy:
Jerikói lonc
 

Kapkodó:
Hektikusan reagál a félelem miatt – rezgő nyárfa, sárga bohócvirág
Türelmetlenség miatt – nebáncsvirág
Határozatlanság miatt – egynyári szikárka
 

Uralkodni vágyó:
Kék katángkóró, bortermő szőlő
 

Segítőkész:
Túl segítőkész, mert nem tudja mások kérését visszautasítani – kis ezerjófű
Felelősnek érzi magát másokért – tölgy
Segítőkész, de köszönetet szeretne érte – kék katángkóró
 

Gyámoltalan:
Nem tudja, mit tegyen – kékgyökér, egynyári szikárka, erdei rozsnok
Fél, hogy valamit rosszul csinál – vörösfenyő
 

Elbizakodott:
Elbizakodottságra hajlamos – bükkfa, bortermő szőlő, békaliliom
 

Reménytelen:
Reménytelennek érzi magát – apróbojtorján, európai sülzanót, tölgy, erdei fenyő, szelídgesztenye, vadrózsa
 

Hiperaktív:
Állandóan mozgásban van – nebáncsvirág, egynyári szikárka
 

Hisztérikus:
Dühkitörésekre hajlamos – cseresznyeszilva
Hisztérikus sírásra hajlamos – kék katángkóró
Páni félelemre hajlamos – molyhos napvirág
 

Kezdeményező:
Kezdeményezések hiánya sikertelenségek miatt – őszi tárnics
A túlterheltség érzése miatt – szilfa, gyertyán
Önbizalomhiány miatt – vörösfenyő
Depressziós hangulat miatt – vadmustár
Rezignáltság miatt – vadrózsa
Könnyen elszigetelve érzi magát – hangafű, nebáncsvirág, békaliliom
 

Hirtelen haragú:
Cseresznyeszilva, magyal
 

Panaszok:
Túl sok – kék katángkóró, hangafű, fehér fűz
Túl kevés – apróbojtorján, békaliliom, vadrózsa
 

Kicsinyes:
Vadalma, erdei fenyő, bortermő szőlő
 

Konfliktuskerülő:
Nem tanulta meg lefolytatni a konfliktust – apróbojtorján
Nem képes képviselni a véleményét – kis ezerjófű, kékgyökér
Azt hiszi, a másiknak mindig igaza van – erdei fenyő
Nem tartja magát kompetensnek - vörösfenyő
 

Kapcsolati nehézségek:
Az elutasítástól való félelem miatt – vörösfenyő
Megkeseredett kisugárzás miatt – fehér fűz
Egy „belső gát” miatt – békaliliom
Előítéletek miatt – bükkfa
 

Kritika:
Nehezen viseli – kék katángkóró, vörösfenyő, erdei fenyő
 

Kritikus:
Másokkal szemben – bükkfa, kék, katángkóró, bortermő szőlő
Önmagával szemben – vörösfenyő, erdei fenyő, forrásvíz
 

Labilis:
Labilisnak érzi magát – egynyári szikárka
 

Lassú:
Lassan végzi a feladatait a motiváció hiánya miatt – őszi tárnics, gyertyán, vadrózsa
Mert túl kimerült – olajfa
Mert állandóan elkalandozik – apróbojtorján, egynyári szikárka
Mert túl pontos – forrásvíz
Mert egyszerre több feladattal foglalkozik – vadalma, erdei rozsnok
 

Szeszélyes:
Magyal, egynyári szikárka
 

Életöröm:
Kevés az életöröm – vadmustár, olajfa, erdei fenyő, forrásvíz, vadrózsa
 

Könnyelmű:
Fehér vadgesztenye rügye
 

Tanulási gyengeség:
Motiváció hiánya miatt – vadrózsa
Sikertelenségtől való félelem miatt – vörösfenyő, sárga bohócvirág
Dekoncentrált – fehér vadgesztenye rügye
 

Szerelmi bánat:
Eltúlozza – apróbojtorján
Álmatlanságot okoz – fehér vadgesztenye
Aláássa az önbecsülését – vörösfenyő
Mély kétségbeesésbe taszít – szelídgesztenye
Féltékenységhez és elkeseredettséghez vezet – magyal, fehér fűz
 

Elengedni:
Nem tudja elengedni az emlékeit – jerikói lonc
Egy bizonyos gondolatot – fehér vadgesztenye
Hozzátartozóit – kék katángkóró
Az érzéseit – cseresznyeszilva
 

Hatalomszerető:
Kék katángkóró, bortermő szőlő
 

Melankolikus:
Őszi tárnics, jerikói lonc, vadmustár, fehér fűz
 

Emberkerülő:
Félelmek miatt – rezgő nyárfa, sárga bohócvirág
Mert gyorsan vesztesnek érzi magát – vörösfenyő
Mert egyedül jobban érzi magát – békaliliom
 

Kisebbrendűségi érzés:
Szilfa, vörösfenyő, erdei fenyő
 

Hittérítés:
Állandóan megpróbál meggyőzni másokat – vasfű
 

Bizalmatlan:
Az élettel szemben – rezgő nyárfa, őszi tárnics
A saját érzésével szemben – kékgyökér
Félelemből – sárga bohócvirág
Önbizalomhiány miatt – vörösfenyő
Rossz tapasztalat miatt – jerikói lonc
 

Együttérzés:
Nem érez együtt másokkal – bortermő szőlő
Önsajnálatra hajlamos – kék katángkóró, hangafű
 

Bolha:
Bolhából elefántot csinál – vadalma
 

Fáradt:
Gyakran fáradtnak érzi magát – erdei iszalag, gyertyán, tölgy, olajfa, vadmustár, erdei fenyő,
 

Engedékeny:
Apróbojtorján, kis ezerjófű, vörösfenyő
 

Haragtartó:
Kék katángkóró, jerikói lonc, fehér fűz
 

Negatív beállítottságú:
Önmagával szemben – vörösfenyő
Másokkal szemben – bükkfa, fehér fűz
Alapvetően – őszi tárnics
Átmenetileg – magyal
 

Irigy:
Magyal, fehér fűz
 

Idegösszeomlás:
Idegösszeomlás előtt áll – cseresznyeszilva, tölgy, vasfű
 

Ideges:
Gondok miatt – apróbojtorján, vörös vadgesztenye
Sietség és türelmetlenség miatt – nebáncsvirág
Stressz miatt – szilfa, tölgy
Félelemből – sárga bohócvirág, molyhos napvirág
 

Áldozat:
Mindig áldozatnak érzi magát – fehér fűz
Feláldozza magát a családjáért – kék katángkóró
 

Pánik:
Pánikra hajlamos – rezgő nyárfa, molyhos napvirág
 

Pech:
Úgy érzi, hogy kísérti a balszerencse – fehér fűz
 

Pedáns:
Mindennek százszázalékosan tökéletesnek kell lennie – bükkfa, vadalma, forrásvíz
 

Perfekcionista:
Vadalma, tölgy, forrásvíz, bortermő szőlő
 

Pesszimista:
Mindig a rosszat várja – őszi tárnics, fehér fűz
Túlterheltség miatt – szilfa
Reménytelenséggel – európai sülzanót
Negatív tapasztalatok miatt – jerikói lonc
Elkeseredettséggel – fehér fűz
 

Bosszúvágyó:
Magyal
 

Tanácstalan:
Mindig másoktól kér tanácsot – kékgyökér
 

Akaratos:
Bortermő szőlő
 

Beszél:
Állandóan a saját problémáiról – hangafű
Túl gyorsan – nebáncsvirág, vasfű
Hogy leplezze az idegességét – sárga bohócvirág
 

Rezignált:
Nincs életöröme – vadrózsa
Gyászolja a „régi szép időket” – jerikói lonc
Feladta a reményt a változásra – európai sülzanót
Attól az érzéstől, hogy teljesen kimerült – olajfa
Súlyos lelki megrázkódtatás miatt – ernyős madártej
Depressziós érzéssel – vadmustár
Túlterheltség miatt – szilfa, gyertyán, tölgy
 

Tapintatlan:
Másokkal szemben – magyal, nebáncsvirág, bortermő szőlő
Önmagával szemben – nebáncsvirág, tölgy, forrásvíz
 

Alvászavarok:
Nem tudja kikapcsolni a gondolatokat – fehér vadgesztenye
A sötétségtől való félelem miatt – rezgő nyárfa, sárga bohócvirág
A bosszúság és düh érzése miatt – magyal
Félti a hozzátartozókat, akik nincsenek otthon – vörös vadgesztenye
Vizsga előtti félelem miatt – vörösfenyő, sárga bohócvirág, molyhos napvirág
 

Bűntudat miatt – erdei fenyő
Túlhajszoltság miatt – szilfa, tölgy
Idegesség és nyugtalanság miatt – nebáncsvirág
 

Bűntudat:
Magában keresi a hibát – erdei fenyő
Másokban keresi a hibát – fehér fűz
 

Sokkhelyzetek:
Ernyős madártej
 

Szívére vesz:
Mindent a szívére vesz – őszi tárnics, vörösfenyő, forrásvíz
 

Önsajnálat:
Kék katángkóró
 

Öngyilkossági gondolatok:
Apróbojtorján, cseresznyeszilva, erdei iszalag, európai sülzanót, vadmustár, szelídgesztenye
 

Szkeptikus:
Mindig a legrosszabbra számít – őszi tárnics
Keveset feltételez másokról – bortermő szőlő
 

Gondok:
Aggódik a hozzátartozóiért – vörös vadgesztenye
Nyomasztják a gondok – apróbojtorján
Akadályozzák a gondolkodást – fehér vadgesztenye
 

Merev:
Nézetekben és viselkedésben – bükkfa, tölgy, forrásvíz, vasfű, bortermő szőlő
 

Büszke:
Nem akarja, hogy segítsenek rajta – tölgy, békaliliom
 

Szigorú:
Önmagával – forrásvíz
Másokkal – bükkfa, kék katángkóró, bortermő szőlő

Válás:
Nehezen tud elválni, mert fél, hogy megbánt másokat – kis ezerjófű
Mert fél a magánytól – vörösfenyő, sárga bohócvirág
Bűntudat miatt – erdei fenyő
Mert fél, hogy hibázik – kékgyökér, vörösfenyő
Mert nehezen tud elengedni – jerikói lonc
 

Vigasz:
Sok vigasztalásra van szüksége – kék katángkóró, hangafű
Elutasítja a vigasztalást – békaliliom
 

Zsarnok:
Kék katángkóró, bortermő szőlő
 

Mellőzött:
Mellőzve érzi magát – kék katángkóró, fehér fűz
 

Körülményes:
Gondolkodásban és cselekvésben – kékgyökér, kék katángkóró, vadalma
 

Nem vonzó:
Nem találja vonzónak magát – vadalma, vörösfenyő
Másokat nem talál vonzónak – bükkfa
 

Kiegyensúlyozatlan:
Egynyári szikárka
 

Kiállhatatlan:
Kiállhatatlannak érzi magát – vörösfenyő
Kiállhatatlannak érez másokat – bükkfa
 

Nincs önuralma:
Magyal
 

Tehetetlen:
Tehetetlennek érzi magát – erdei iszalag, vörösfenyő
Fásultnak érzi magát – békaliliom
 

Hálátlan:
Hálátlannak talál másokat – kék katángkóró
Hálátlan – fehér fűz
 

Baleset következményei:
Pl. sokkos állapot – ernyős madártej
 

Türelmetlen:
Ha nem mennek elég gyorsan a dolgok – nebáncsvirág
Ha más nem fogadja el – kék katángkóró, bortermő szőlő
Ha más nem hagyja meggyőzni magát – vasfű
 

Igazságtalan:
Úgy érzi, igazságtalanul bánnak vele – fehér fűz
Igazságtalanul bánik másokkal – bükkfa, magyal, bortermő szőlő
 

Szétszórt:
Figyelmetlen – fehér vadgesztenye rügye
Mert gondolataiban előresiet – erdei iszalag
Mert a megtörténteken töpreng – jerikói lonc
Mert a gondolatai állandóan egyetlen téma körül forognak – fehér vadgesztenye
Mert a gondolatai ide-oda csapongnak – egynyári szikárka
Mert minden elkalandozásnak örül – apróbojtorján
 

Rendetlenség:
Nem tűri – vadalma, forrásvíz, bortermő szőlő
Rendetlenséget okoz – fehér vadgesztenye rügye, erdei iszalag, egynyári szikárka
 

Önállótlan:
Állandóan megkérdezi, mit tegyen – kékgyökér
Semmit sem néz ki magából – vörösfenyő
 

Elnyomott:
Hagyja elnyomni magát – kis ezerjófű, vörösfenyő
Elnyom másokat – kék katángkóró, bortermő szőlő
 

Elégedetlen:
Önmagával szemben – vörösfenyő, tölgy, erdei fenyő, kék katángkóró
Másokkal – bükkfa, kék katángkóró, fehér fűz
 

Megbízhatatlan:
Egynyári szikárka, dió, erdei rozsnok
 

Felelős:
Mindenért felelősnek érzi magát – tölgy
 

Elkeseredett:
Magyal, fehér fűz
 

Elfolytani:
Hajlamos az elfolytásra – apróbojtorján, fehér vadgesztenye rügye
 

Feledékeny:
Mert elfolytja – apróbojtorján
Mert gyengén tanul – fehér vadgesztenye rügye
Mert ábrándozik – erdei iszalag, jerikói lonc
Mert kimerült – olajfa
Lelki sérülések miatt – ernyős madártej
 

Veszteség:
Nem tud túljutni a veszteségeken – jerikói lonc
Emberek vagy állatok elveszítése panaszokat okoz – ernyős madártej
 

Zárkózott:
Apróbojtorján, tölgy, békaliliom
 

Feszült:
Görcsösnek érzi magát – apróbojtorján, nebáncsvirág, tölgy, forrásvíz, vasfű, bortermő szőlő
 

Mérlegelni:
Nem tudja a fontossági sorrendet – őszi tárnics, vörösfenyő
 

Sírós:
Kék katángkóró, hangafű
 

Akaratgyenge:
Kis ezerjófű, vörösfenyő
 

Céltalan:
Erdei rozsnok
 

Kételkedik:
Önmagában – vörösfenyő, erdei fenyő
A saját véleményében – kékgyökér
A jövőben – őszi tárnics
Hogy el tudja végezni a napi munkáját – gyertyán
Mások képességeiben - szilfa

 

Cimke:  Bejegyzés közzétéve ekkor 2011. november 26., szombat idő 16:46 ebben a kategóriában: Ép testben ép lélek. Trackback kikapcsolva.

  0 hozzászólás

  Szólj hozzá te is!

  Neved (beceneved) (*)
  E-mail (nem publikáljuk) (*)
  Weblapod (ha van)
  Hozzászólásod